четвъртък, 29 май 2014 г.

Из Източни Родопи с мотоциклет

В началото на май поехме към Кърджали.  
Там се видяхме със Сашо, новия собственик на Вирагото. Побръмчахме до Язовир Кърджали, където и останахме да спим. Опънахме палатката до една каравана, с чиито обитатели пихме сутрешното си кафе на раздумка. На следващата сутрин едното ми око остана затворено, от отток след ужилване, вчера на мотора. Уф -държа ме четири дена. 
Обиколихме: Харман кая, комплексът Елмълъ баба теке, вековните дъбове в село Равен към природен парк „Кедикчал”, тракийското светилище Татул, скалните ниши между село Неофит Бозвелиево и село Лале. 

язовир КърджалиХарман кая

 
Елмълъ баба теке
Татул

скалните ниши 
новородено

 
вековни дъбове в село Равен


Няма коментари:

Публикуване на коментар